Cây Chà Là Barhi

Cây Chà Là Barhi là giống chà là thân thấp và cho năng suất cao. Chà Là Barhi thích hợp trồng ở khu vực nhiệt đới, cây trưởng thành có chiều cao 1,5-3m. Cây sau khi trồng 2,5-3 năm đã bắt đầu cho ra trái. Quả Chà là Barhi có vỏ mỏng, giòn và rất ngọt thích hợp với dùng để ăn tươi.

Liên hệ: 0837.655.017